در راستای برگزاری نخستین همایش بین المللی و دوازدهمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی، کارگاه‌های آموزشی تخصصی برگزار گردید. لازم به ذکر است، کارگاه آموزشی « استفاده از نتایج ارزیابی تدریس در توسعه حرفه‌ای اعضای هیات علمی» با حضور دکتر مالوری شواب از دانشگاه ژنو سوئیس و کارگاه « نحوه استفاده از پایگاه‌های استنادی Scopus و ISI برای ارزیابی پژوهش» با حضور دکتر علی گزنی از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در تاریخ 18 اردیبهشت برگزار شد.