در این جلسه که در تاریخ 23 آبان 96 در مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم برگزار گردید موضوعاتی نظیر جایگاه دانشگاه الزهرا در نظام‌های رتبه بندی ملی و بین المللی، ارتباط بین آیین نامه‌های جدید نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت با آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها، برگزاری دوازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در نظام­های دانشگاهی به میزبانی دانشگاه الزهرا (19 و 20 اردیبهشت 97) و پیشنهاد نشست مشترک مدیران مراکز نظارت و ارزیابی دانشگاهها در دانشگاه الزهرا در زمان برگزاری دوازدهمین همایش ملی، و نیز برگزاری کارگاه‌های آموزشی «ارزیابی و برنامه­ریزی توسعه گروههای آموزشی» برای روسای دانشکده ها و مدیران گروههای آموزشی دانشگاه الزهرا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.