از پژوهشگران محترمی که چکیده مقاله آنها پذیرفته شده است خواهشمند است به منظور بارگذاری اصل مقاله طبق فرآیند مشروحه ذیل اقدام نمایند:


    1. پس از ورود به پنل کاربری خود گزینه ارسال و مدیریت مقالات را کلیک نمایید.

          2. استفاده از کلید در مقابل چکیده مقاله پذیرفته شده


                3.  پیوست فایل word اصل مقاله با کلیک روی گزینه انتخاب 

              4.  بارگذاری فایل PDF اصل مقاله

              5.  انتخاب گزینه ارسال مقاله


ff