زبان :
محل برگزاری همایش
محل برگزاری همایش: دانشگاه الزهرا (س) - مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه